Co je to Bible?

Názvy Bible

Bible (z řec. τὰ βιβλíα ta biblia knihy, svitky) je soubor knih, které křesťanství považuje za posvátné a inspirované Bohem. Bible je označována též jako Písmo svaté nebo krátce jen Písmo, některé církve jej označují také jako Boží slovo. Lze se také setkat s označením Kniha knih.

Složení Bible


Bible se skládá z 66 knih. 39 spisů Starého zákona a 27 spisů Nového zákona.

První část Bible tvoří Starý zákon, který obsahuje soubor knih, který křesťané převzali z judaismu. Tato část spisů je oběma náboženstvím společná, judaismus ji ovšem jako Bibli neoznačuje.Jazyky Bible

Ve 3. století př.n.l. byl pořízen překlad hebrejské bible do helénistické řečtiny (koiné) zvaný podle počtu překladatelů Septuaginta, a tuto verzi většinou používali první křesťané. Starý zákon byl původně převážně napsaný v hebrejštině, malá část aramejsky.

Druhá část Bible, Nový zákon, je specificky křesťanská a na Starý zákon navazuje; podle víry všech křesťanských církví je vlastní obsah Nového zákona, totiž zpráva o Ježíši Kristu, naplněním
očekávání starozákonních spisů. Původním jazykem Nového zákona je helénistická řečtina.

Jak kniha Bible vypadá?

Je to tlustá kniha. V kralickém překladu má Starý zákon 830 stran, Nový zákon 270 stran.

Protože ale všichni chtějí Bibli v 1 knize, tj. v 1 vázání, je většinou Bible vytištěná na jemném, tenkém a kvalitním papíře, někdy také označovaném biblový papír.

Ve skutečnosti však jde o celou knihovnu v jedné knize, protože Starý zákon má 39 spisů a Nový 27 spisů.

Prohlédnout si jednotlivá vydání Bible si můžete v naší galerii Biblí.

Názor odborníka na Bibli

Uvádíme citát od nejznámějšího českého biblisty a profesora Hellera: „Bible není ani historická reportáž, ani soubor výmyslů, ale záznam zkušeností, které učinili lidé s Bohem – přímo i nepřímo.

Kdo takovou zkušenost neučinil, tomu jsou ovšem i svědectví o ní nepřijatelná.

Důležité však je, že tyto zkušenosti si lze ověřit. Ne ovšem zvenku, z hlediska vnějšího pozorovatele, ale zevnitř, tj. tak, že do nich vstoupíte a onu zkušenost sami prožijete.

Každý biblický příběh je – ať přímo či nepřímo – vlastně pozváním, abychom do něho sami vstoupili, samozřejmě různým způsobem a podle možností, a tak znovu prožili to, či sami se podíleli na tom, o čem vypráví.“

Test znalostí

Chcete zjistit, jak moc znáte Bibli? Vyzkoušejte náš test znalostí Bible.

Spustit »

Překlady Bible

Zajímají vás překlady Bible? Projděte si informace o českých překladech Bible.

Více »

Kvíz pro děti

Máš chuť vyzkoušet své Biblické znalosti? Zkus zábavný kvíz biblických otázek!

Spustit »