Kvíz pro děti

OTÁZKY – EVANGELIA

1. Když Pán Ježíš přišel na náš svět


2. Poté co Ježíš uzdravil u rybníka Bethesdy 38 let nemocného člověka, setkal se s ním pak ještě jednou


3. Proč poslali farizeové s velekněžími chrámovou stráž za Ježíšem když učil v chrámě


4. Co řekl Ježíš ženě hříšnici – cizoložnici ?


5. Proč chtěli velekněží zabít Lazara?


6. Kdy, podle předpovědi Ježíše, měl Petr zapřít Pána Ježíše?


7. Z čeho Židé Ježíše obviňovali před Pilátem?


8. Jak pozdravil Ježíš učedníky, když za nimi přišel svém vzkříšení?


9. Kolikrát se Ježíš zjevil svým učedníkům po svém vzkříšení?


10. Ježíš má mezi svými předky v pozemském rodokmenu


Zdroj: Stezka písmáků

Test znalostí

Chcete zjistit, jak moc znáte Bibli? Vyzkoušejte náš test znalostí Bible.

Spustit »

Překlady Bible

Zajímají vás překlady Bible? Projděte si informace o českých překladech Bible.

Více »

Kvíz pro děti

Máš chuť vyzkoušet své Biblické znalosti? Zkus zábavný kvíz biblických otázek!

Spustit »