Překlady Bible

Bible je nejpřekládanější knihou na světě. V roce 2009 byla alespoň část Bible přeložena do 2454 jazyků.

V současnosti je v češtině používáno několik níže uvedených překladů.

Kralický překlad Bible

Jde o nejznámější a nejstarší běžně používaný překlad v ČR. Pochází ze 16.století.  Jeho hlavní předností je zbožnost. Vytvářeli jej lidé, kteří Boha znali a milovali. Na svou dobu je monumentálním překladatelským dílem. Avšak znalost biblických reálií a historických souvislostí je ve 20. století větší než ve století šestnáctém, kdy byl kralický překlad tvořen.

Bible kralická je pozoruhodná svoji úspěšnou snahou o přesné vyjádření původního biblického textu, její jazyk je však vzhledem ke čtyřem stoletím současnému čtenáři obtížně srozumitelný.

Ekumenický překlad Bible

V současnosti nejrozšířenější překlad Bible napříč českou společností. Jeho předností je čtivost a srozumitelnost. Může být velmi dobrým překladem misijním (tj. k rozdávání lidem, kteří nemají s Biblí zkušenost) a liturgickým (tj. k veřejnému čtení nahlas).

Méně vhodný je jako překlad studijní, vzhledem k některým teologickým východiskům překladatelů i vzhledem k použité překladatelské metodě dynamického ekvivalentu (způsob překladu, kde jde více o srozumitelnost než o přesnost = překlad věty větou).

Český studijní překlad


Český studijní překlad Bible by se měl co nejvíce blížit původnímu znění, způsobu myšlení a poselství. Jde o překlad studijní s horšími vlastnostmi pro čtení nahlas. Jeho předností je přesnost překladu tzv. konkordantnost (překlad slova slovem), která je právě často na překážku srozumitelnosti při čtení nahlas. Je určen především pro každodenní studium a výklad Písma Písmem.

Jeho součástí je rozsáhlý odkazový a poznámkový aparát. Cílovou skupinou jsou lidé, kteří chtějí číst biblické texty více do hloubky, ale nemají znalost originálních biblických jazyků.

Bible21


Jeden z nejnovějších českých překladů se orientuje zejména na čtivost pro čtenáře, který Bibli čte poprvé. Oceňována je čtivost a dramatičnost zejména příběhových částí.

Problematicky podle některých kritiků vyznívá veršování a rýmování poetických částí, v nichž gramatické rýmy či nepřirozený slovosled působí místy rušivě či archaicky.

Ve srovnání s ekumenickým překladem je značně odvážný, ve čtivé češtině, který je a bezesporu bude přínosem.

Jeruzalémská Bible


Jde o nejznámější nový český katolický překlad. Základním cílem překladu byla věrnost originálu.

Výsledné znění biblických textů bylo vypracováno metodou srovnávacího překladu z francouzské předlohy a původních biblických jazyků. Jde tedy o překlad z překladu, který ale přihlížel k originálním textům i tradici českých překladů současnosti.

Test znalostí

Chcete zjistit, jak moc znáte Bibli? Vyzkoušejte náš test znalostí Bible.

Spustit »

Překlady Bible

Zajímají vás překlady Bible? Projděte si informace o českých překladech Bible.

Více »

Kvíz pro děti

Máš chuť vyzkoušet své Biblické znalosti? Zkus zábavný kvíz biblických otázek!

Spustit »