Test znalostí

Test znalostí Bible Vám ukáže, jak si stojíte s Vašimi znalostmi. Vyhodnocení si po odeslání můžete prohlédnout na grafu úspěšnosti odpovědí.

1. Která z následujích knih není jednou z Biblických knih?
2. Kdo byl první Izraelský král?
3. Ve Svých Pozdějších Letech, Abraham A Sára Měli Syna, Kterému Říkali „Smíšek“. Jaké Bylo Jeho Skutečné Jméno?
4. Která Z Následujících Postav Není Prorok Ze Starého Zákona?

5. Která Z Knih Je V Bibli V Novém Zákoně?
6. Kdo Napsal Knihu Filemonovi?
7. Které Z Jmen Patří Jednomu Z 12 Apoštolů, Ježíše?
8. Kdo Byl Muž, Kterého Pilát Pontský Propustil Během Procesu S Ježíšem?
9. V Kolika Pokušeních Musel Ježíš Obstát Na Poušti?
10. Ve Které Knize Bible Jsou Nejvíce Citované Verše Desatera Přikázání?
Test znalostí

Chcete zjistit, jak moc znáte Bibli? Vyzkoušejte náš test znalostí Bible.

Spustit »

Překlady Bible

Zajímají vás překlady Bible? Projděte si informace o českých překladech Bible.

Více »

Kvíz pro děti

Máš chuť vyzkoušet své Biblické znalosti? Zkus zábavný kvíz biblických otázek!

Spustit »